Isolator

Isolator

Isolator – Cầu dao cách ly Legrand gồm nhiều chủng loại đáp ứng các tiêu chuẩn cao và được tối ưu hóa cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau

Isolator được sử dụng nhiều trong các mạng điện cao cáp hoặc siêu cao cáp. Tiêu biểu cần phải kể đến như:

  • Đóng cắt điểm trung tính của máy biến áp
  • Đóng cắt các cuộn dập hồ quang
  • Đóng cắt các thanh cái, thanh dẫn
  • Đóng cắt một số trường hợp không tải 
  • Dùng trong bộ truyền động cơ khí, cắt dòng điện từ hóa…

Chức năng hoạt động chính của thiết bị là tạo ra một khoảng cách điện trông thấy giữ bộ phận có điện và bộ phận cách điện. Dùng để đóng cắt nguồn điện không tải. Có 2 loại cầu dao cách ly, cầu dao cách ly một pha và cầu dao cách ly ba pha.

DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ

1.786.000 
595.000 
668.520 
818.000 
1.334.000 
1.189.250 
595.000 
693.250 
952.000 
848.520 
1.073.000 
1.463.000 
1.463.000 
866.000 
772.520 
1.108.000 
1.031.000 
1.207.500 
1.157.000 
1.974.000 
1.876.000