MCCB

MCCB

MCCB Legrand với đa dạng dòng sản phẩm, thông số cùng chức năng. Đáp ứng các giải pháp riêng dành cho từng hệ thống

Với các MCCB DRX và DPX, bạn có thể an tâm về khả năng bảo vệ hiệu quả đối với các sự cố điện ở các mức độ lắp đặt khác nhau, theo từng yêu cầu của bạn và độ phức tạp của kiểu bảo vệ.

MCCB hay còn gọi là át khối. Sản phẩm này thường có dòng cắt định mức và dòng ngắn mạch lớn hơn MCB. MCCB sử dụng thiết bị nhạy cảm với nhiệt độ, nhạy cảm với dòng điện để cung cấp cơ chế ngắt cho mục đích bảo vệ và cách ly.

MCCB Legrand có các loại cơ bản như: 2P, 3P và 4P. Theo dòng điện thì MCCB có dòng điện thấp nhất là 10A đến 800A….Theo dòng ngắn mạch MCCB có dòng cắt thấp nhất là 18kA, 22kA, 30kA, 35kA, 42kA, 50kA, 65kA…

DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ

-30%
2.476.000  1.733.200 
-30%
3.252.000  2.276.400 
-30%
3.381.000  2.366.700 
-30%
3.883.000  2.718.100 
-30%
3.835.000  2.684.500 
-30%
4.020.000  2.814.000 
-30%
4.611.000  3.227.700 
-30%
3.880.000  2.716.000 
-30%
4.020.000  2.814.000 
-30%
4.611.000  3.227.700 
-30%
4.368.000  3.057.600 
-30%
4.660.000  3.262.000 
-30%
5.582.000  3.907.400 
-30%
4.368.000  3.057.600 
-30%
4.660.000  3.262.000 
-30%
5.582.000  3.907.400 
-30%
4.368.000  3.057.600 
-30%
4.660.000  3.262.000 
-30%
5.582.000  3.907.400 
-30%
2.345.000  1.641.500